Om Pitaya

testar

Jakob är organisationsutvecklare med fokus på

  • användbarhet,
  • teknisk och informationsteknologiska stödsystem
  • samt verksamhetsutveckling.

 

Genom ett flertal projekt erfarenhet av att leda och utveckla processer i form av förstudier, behovsanalyser och utvärderingar av förändringsprojekt i offentliga organisationer.

Jakob har god erfarenhet av att använda workshops och interaktiva metoder, samt
djupintervjuer och fokusgrupper vid behovsanalys och kravfångst, förankringsarbete och beslutsprocesser. Jakob har erfarenhet av att leda och planera arbetet självständigt, efter några år som egen företagare och konsult, men även van att delta och utveckla gruppers samarbetsformer.


Kommentera