Etikettarkiv: transport

Vem får ta plats i trafikmiljön?

Om det nu är många människor som ska vistas i en stad, så måste vi börja fundera på vilket utrymme olika trafikslag ska få.

Bilderna har jag hittat i olika forum på nätet eller i rapporter, och trots att jag sökt upphovsmannen till dem har jag inte alltid hittat det. Vet någon varifrån bilderna kommer så hör av er.bil buss cykel

Muenster 2001. Photo credit: Press office, City of Münster, Germany.image002

Här är samma bildidé men från en annan stad.

Car,bus, bike Wellington-4.preview

Alla samlade på ett foto från WellingtonMyndum-borg-plakat3

Reykjavikcarbusbikestor

Jag tror det här är Gävle, från europeiska trafikantveckan.

Bike_Car_Comparison

 

We are traffic, Canberra Autsralien.

Shoot-your-commute

CAR, BUS, BIKE - Space Taken by 45 people

The picture was taken during the European Day of Sustainable Transport in Lublin

tampa_capacity

Tampa Photo credit: Phil Sheffield, Tampa Tribune

Här en bildserie med vad jag tror är ett antal människor i tunnelbana, cykel, buss, inuti bilar, och placerade som förare av bilar.

2ea7eca7-55d0-11e1-9b41-a9156cde17d6

2e1dcf0c-55d0-11e1-9b41-a9156cde17d6

2d8ee59c-55d0-11e1-9b41-a9156cde17d6

2cf94516-55d0-11e1-9b41-a9156cde17d6

2c66586d-55d0-11e1-9b41-a9156cde17d6

Här är en animation från Toronto, som visades i SVD.
Toronto animation

Och när vi pratar om att transportera många människor så måste vi förstå att en spårvagn går längs ett spår och inte har den ”vingelmån” som bussar har. Moderna spårvagnar kan seriekopplas efter varandra, så att en förare kan köra många många fler. Här först buss för 40 och 60 personer, en spårvagn och pendeltågen.

bus-streetcar-lrt-500x185

Uppdatering1:

Här är en film som simulerar hur 200 personer ska förflyttas med fem olika transportslag.

Minneapolis

En gammal bild som får vara en ögonblicksbild. Alltså, var är densiteten av människor och vilket transportsätt använder de?

ae3dc7fd-561e-11e1-9b41-a9156cde17d6

Bristol 1939 är

48 ihopvikbara Bromptoncyklar på en parkeringsplats.

folding-300x200

En variant till

Och en till

Jag var med på en konferens där några hade plockat ut alla parkeringsplatser för bilar som fanns i staden, och gjort detsamma för cykelparkeringar. Jämför ytan som används för bilparkering och hur mycket som används för cykelparkering.

6853187005_135a28db2f_z

 

Här är en visualisering av ett nytt slag, från bilens förlovade land USA.

En gammal bild från Chicago.

6853186553_872200cff0_z

Kansas City.

Runt om i världen sker dock flera stora projekt där ytan förändras till att ge plats för människor.

Och vi fortsätter bygga motorvägar…

Uppdatering 2:

Västtrafik körde en ny informationskampanj våren 2018. Ni känner igen temat va?

 

 

Idéstad

City i Samverkan inbjuder till eftermiddagskonferens på Stockholms Konserthus.

Torsdagen den 16 maj 2013, Kl. 12.00. – 17.00.

Filmer från dagen finns på denna länk.

Första passet

Andra passet

Idédriven stadsförbättring

Stockholms stads budget för 2013 inleds med ett brett perspektiv över de utmaningar som staden står inför, från stadsutveckling och bostadsbyggande till undervisning och infrastruktur. Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin skriver i sin inledning bland annat följande:

”Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong– och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Som en del av stadens stadsmiljöarbete och långsiktiga vision för ett attraktivt Stockholm vill vi dedikera en centralt belägen gata till fotgängare under vissa tidpunkter på sommaren 2013 för att erbjuda stockholmarna ett nytt, stort och temporärt stadsrum fyllt med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter.”

Till denna konferens har vi inviterat medlemmar i City i Samverkan, privata och offentliga aktörer, organisationer och enskilda cityvänner att presentera sina förslag till stadsförbättring i Grünewaldsalen på Konserthuset. Kraven är enkla – idén ska handla om city och ligga i linje med Stockholms stads Cityvision. Alla förslagsställare är medvetna om att goda idéer bara kan genomförs om de gillas av många och om det finns någon som vill stå för genomförandet.

Konferensen är kostnadsfri. Föranmälan krävs. Meddela om du ska äta lunch.

OSA senast 10 maj till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

Plats Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen. Ingång från Hötorget.

 

Program

12.00. Lunch. City i Samverkan bjuder på lunch och citymingel i Grünewaldsalens foajé.

13.00. Madeleine Sjöstedt, Kultur– och Fastighetsborgarråd. Stockholms stads arbete med Projekt City, att landa en vision i verkligheten.

13.15. David Sim, Gehl Architects. Levande stadsmiljö, från ord till handling. Internationella exempel på arbetsmetoder och processer för att skapa stadskärnor som skiljer sig från mängden.

13.45. Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Utveckling av Bibliotekstan. Att bygga ett platsvarumärke med egen identitet, från idé till genomförande.

14.00. Mingel och kaffepaus

14.15. Paul Alarcon, kreativ chef, United Minds. Urbana livsstilar och värderingar. Presentation av The Metropolitan Report, unik global kartläggning av tiotusentals storstadsbor i fler än 30 städer på sex kontinenter, genomförd i samarbete med tidningskedjan Metro International.

14.45. Wilner Andersson, Steen & Ström. Att skapa en maximalt kundvänlig handelsplats. Vad kan Stockholms city lära av det nya ”köptemplet” Emporia i Malmö?

15.00 Robert Samuelsson, Centrumfastigheter och Per Eriksson, City i Samverkan. Kungsgatan idag och i framtiden. Från oslipad diamant till paradgata i världsklass, presentation av fastighetsägarnas gemensamma vision.

15.15. Mingel och kaffepaus

15. 30. Jan Hessel, Exploateringskontoret projektledare City 2030. Genomförande av stadens vision för city – City 2030.

15.45. Stadsförbättring i City – idékavalkad

Ett antal idéer för ett city som överträffar våra förväntningar. Praktiska och visionära tankar och förslag. Ur innehållet:

Smartare gatumöbler och cykelparkeringar – En gångbro mellan öst och väst – En blomstrande kyrkogård – Ett fantastiskt torg – Bredare trottoarer för bekvämare gångtrafik – Tillfällig gatuavstängning – Lanthandelns återkomst i city – Urbana innovationer i mikroformat – Klarapassagen – Nya handelsmöjligheter i stan – Bättre ordning och reda  – Street food på cykel – Stockholm the smart (phone) capital of Scandinavia – Säkrare city – ett mer blomstrande Hötorg – med mera…

Ca. 16.40 – 17. 00. Kommentarer till idékavalkaden från bland andra David Sim, Jan Hessel, Thomas Andersson, Electrum Foundation & Kista Science City AB.

PS. Om du har en lysande stadsförbättringsidé för City, som du tror skulle platsa i idékavalkaden, kontakta Jerker Söderlind på City i Samverkan. Det finns möjlighet att lägga till en eller två idéer i programmet.  jerker.soderlind@cityisamverkan.se. 0733 94 90 90.