Etikettarkiv: kommunikation

Cykelmöte i Uppsala

Idag ordnade Cykelfrämjandet i Uppsala ett möte hur vi kan planera för cykling. Inspiratörer var Krister Isaksson från Sweco, och Lars Strömgren ordf Cykelfrämjandet (och ordf Svensk Cykling).


Lars gav några spännande omvärldsspaningar om vad som är på gång. Krister visade goda exempel på hur stadsmiljön, cykelvägarna och parkeringarna kan göras bättre. Många delar kopplar till sådant jag skrivit om tidigare här, tex högersvängen, plats i stadsmiljön, cykelplanering i Holland och Danmark.

Jag streamade på Bambuser och det ligger här nedan.

 

Idéstad

City i Samverkan inbjuder till eftermiddagskonferens på Stockholms Konserthus.

Torsdagen den 16 maj 2013, Kl. 12.00. – 17.00.

Filmer från dagen finns på denna länk.

Första passet

Andra passet

Idédriven stadsförbättring

Stockholms stads budget för 2013 inleds med ett brett perspektiv över de utmaningar som staden står inför, från stadsutveckling och bostadsbyggande till undervisning och infrastruktur. Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin skriver i sin inledning bland annat följande:

”Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong– och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Som en del av stadens stadsmiljöarbete och långsiktiga vision för ett attraktivt Stockholm vill vi dedikera en centralt belägen gata till fotgängare under vissa tidpunkter på sommaren 2013 för att erbjuda stockholmarna ett nytt, stort och temporärt stadsrum fyllt med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter.”

Till denna konferens har vi inviterat medlemmar i City i Samverkan, privata och offentliga aktörer, organisationer och enskilda cityvänner att presentera sina förslag till stadsförbättring i Grünewaldsalen på Konserthuset. Kraven är enkla – idén ska handla om city och ligga i linje med Stockholms stads Cityvision. Alla förslagsställare är medvetna om att goda idéer bara kan genomförs om de gillas av många och om det finns någon som vill stå för genomförandet.

Konferensen är kostnadsfri. Föranmälan krävs. Meddela om du ska äta lunch.

OSA senast 10 maj till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

Plats Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen. Ingång från Hötorget.

 

Program

12.00. Lunch. City i Samverkan bjuder på lunch och citymingel i Grünewaldsalens foajé.

13.00. Madeleine Sjöstedt, Kultur– och Fastighetsborgarråd. Stockholms stads arbete med Projekt City, att landa en vision i verkligheten.

13.15. David Sim, Gehl Architects. Levande stadsmiljö, från ord till handling. Internationella exempel på arbetsmetoder och processer för att skapa stadskärnor som skiljer sig från mängden.

13.45. Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Utveckling av Bibliotekstan. Att bygga ett platsvarumärke med egen identitet, från idé till genomförande.

14.00. Mingel och kaffepaus

14.15. Paul Alarcon, kreativ chef, United Minds. Urbana livsstilar och värderingar. Presentation av The Metropolitan Report, unik global kartläggning av tiotusentals storstadsbor i fler än 30 städer på sex kontinenter, genomförd i samarbete med tidningskedjan Metro International.

14.45. Wilner Andersson, Steen & Ström. Att skapa en maximalt kundvänlig handelsplats. Vad kan Stockholms city lära av det nya ”köptemplet” Emporia i Malmö?

15.00 Robert Samuelsson, Centrumfastigheter och Per Eriksson, City i Samverkan. Kungsgatan idag och i framtiden. Från oslipad diamant till paradgata i världsklass, presentation av fastighetsägarnas gemensamma vision.

15.15. Mingel och kaffepaus

15. 30. Jan Hessel, Exploateringskontoret projektledare City 2030. Genomförande av stadens vision för city – City 2030.

15.45. Stadsförbättring i City – idékavalkad

Ett antal idéer för ett city som överträffar våra förväntningar. Praktiska och visionära tankar och förslag. Ur innehållet:

Smartare gatumöbler och cykelparkeringar – En gångbro mellan öst och väst – En blomstrande kyrkogård – Ett fantastiskt torg – Bredare trottoarer för bekvämare gångtrafik – Tillfällig gatuavstängning – Lanthandelns återkomst i city – Urbana innovationer i mikroformat – Klarapassagen – Nya handelsmöjligheter i stan – Bättre ordning och reda  – Street food på cykel – Stockholm the smart (phone) capital of Scandinavia – Säkrare city – ett mer blomstrande Hötorg – med mera…

Ca. 16.40 – 17. 00. Kommentarer till idékavalkaden från bland andra David Sim, Jan Hessel, Thomas Andersson, Electrum Foundation & Kista Science City AB.

PS. Om du har en lysande stadsförbättringsidé för City, som du tror skulle platsa i idékavalkaden, kontakta Jerker Söderlind på City i Samverkan. Det finns möjlighet att lägga till en eller två idéer i programmet.  jerker.soderlind@cityisamverkan.se. 0733 94 90 90.

Det ska inte vara roligt att vara kommunikationsminister idag (Bertil Almqvist 1929)

Dagens blogginlägg tilldelas ansvariga för de svenska järnvägarna*. Med en liten vinterkyla så har vi läst om problem med tågen, igen. Idag uppmärksammas också lanseringen av SJ3000, det nya snabbtåget som ska ersätta X2000 (typ ett och ett halvt år försent). Förra veckan kom rysskylan och snökanon; och med det strömavbrott, tågstopp och kaos. (Använd Skjutsgruppen vid sådana tillfällen)

Denna illustration är troligtvis gjord vintern 1929, eftersom Theodor Borell var kommunikationsminister 1928-1930. På den tiden var det mesta ånglok som drog tågen ute i landet. Men det verkar vara samma problem med tågen då som nu.

Denna bild har jag fått i original av Bertil Almqvists dotter, och ska snart hänga inramad på mitt kontor. Bertil var en flitig och enormt produktiv illustratör som arbetade på Svenska Dagbladet. Där hade han varje vecka en illustrerad satirisk kolumn. Han är kanske mest känd för sina underfundiga och fantastiska böcker om barna Hedenhös. Det var också han som skapade den kända En svensk Tiger. Den blågulrandiga tigern användes senare av beredskapsmuséet utan tillstånd, och de dömdes att betala skadestånd  för otillbörligt nyttjande till Almqvists dödsbo.

1929 hade ju inte Statens Järnvägar bildats, så det fanns fortfarande en massa små järnvägsbolag runt om i landet. Många smalspåriga banor fick senare problem med finansiering, så de lades ned. Om detta har det skrivits spaltmeter. En ny modern genomgång av problemen för järnvägen finns i Mikael Nybergs  Det stora tågrånet. Där beskriver han förändringen ”från hela folkets järnväg till hela folkets tågkaos”

Recension DN , Adlibirs , Jonas Sjöstedt (v) , Helsingborgs dagblad  , Motvals ,  Tidningen kulturen , Postvagnen

 

* Vem är det? Skicka vidare till den tycker är ansvarig 🙂