CV

Jakob är organisationsutvecklare med fokus på användbarhet, teknisk och informationsteknologiska stödsystem samt verksamhetsutveckling. Genom ett flertal projekt erfarenhet av att leda och utveckla processer i form av förstudier, behovsanalyser och utvärderingar av förändringsprojekt i offentliga organisationer.

Jakob har god erfarenhet av att använda workshops och interaktiva metoder, samt
djupintervjuer och fokusgrupper vid behovsanalys och kravfångst, förankringsarbete och beslutsprocesser. Jakob har erfarenhet av att leda och planera arbetet självständigt, efter några år som egen företagare och konsult, men även van att delta och utveckla gruppers samarbetsformer.

Uppdrag i urval

Arbetsförmedlingen 2011

Uppdragsledare för att utreda föutsättningarna för en ny webbportal. Arbetet genomfördes med djupintervjuer, intressentanalys av olika aktörer samt teknisk analys av förutsättningarna. Uppdraget skedde på uppdrag av regeringen och avrapporterades till Arbetsmarknadsdepartementet.

Trafiken.nu 2010-2011

Projektledare för arbetet med redesign av en samlad webbportal för trafikinformation. Styrgruppen består av Trafikverket, kollektivtrafiken och kommuner. I arbetet ingår effektkartläggning, målgruppsanalys och konceptuell design. Arbetet ställer stora krav på att samordna olika aktörer med skilda organisationskulturer.

Hyrcyklar Uppsala 2010

Projektledare för inrättandet av hyrcyklar i Uppsala. I arbetet ingick aktörsamverkan mellan offentliga organisationer, förstudie och kravspecifikation samt marknadsföring via sociala webben.

Karlstad kommun 2010

Inventering och kartläggning av behov av central tjänstecykelpool. I arbetet ingick effektkartläggning och organisationskartläggning.

RUM 2010
Projektledare för arbetet med att ta fram en ny iPhone-app för tidskriften RUM. Arbetet innehåll interaktionsdesign, grafisk form och utveckling och appen.

Företagslotsen Uppsala, 2007-2008
Företagslotsens är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade organisationer och aktörer för att stödja nyföretagande. Jakob arbetade med verksamhetsutveckling, aktivitetsplanering, marknadsföring och företagsrådgivning.

Uppsala Kommun, Trafiksäkerhetsrådet, 2007
Förstudie inför prioriterade satsningar på trafikfrågor i kommunen. Förstudien omfattar
metodinventering, kravfångst från Trafiksäkerhetsrådets medlemsorganisationer med
hjälp av intervjuer samt undersökning av kritiska trafikplatser för cyklister och yrkesförare.

Förstudie Transfer.nu, 2007
Projektledare för Transfer Uppsala med ansvar för att utveckla arbetsmetoder för
ambassadörer i skolorna, planering och genomförande av event, rekrytering av sponsorer samt utveckling av det interna bokningssystemet på internet. prioriterade satsningar på trafikfrågor i kommunen.

Ängsholmen, organisationsanalys 2006-2007
Organisationsanalys av verksamhet, beslutsfattande, ledarrekrytering och värdegrund av kurs- och lägergården. Arbetet genomfördes med djupintervjuer och workshops där
kravinsamling var ett centralt arbete.

Regionförbundet Uppsala län, satsning på ungt entreprenörskap och Inventering av aktörer för ungt entreprenörskap 2005-2006
Projektledare för att sammanställa strategier för utveckling av ungdomars
entreprenörskap. Arbetet genomfördes med telefonintervjuer, studiebesök och
fokusgrupper för att fånga in de krav och behov som finns i länet.

Kommentera