Ändamålsparagrafen bokrelease

Ikväll var det bokrelease för Idealistas nya bok Ändamålsparagrafen. Ett kärt återseende av gamla vänner från organisationsvärlden, och ett bra sätt att försöka ta upp #blogg100 för nådens år 2013.

Boken i sig är ett fantastiskt arbete. Många personer i ideella organisationer har intervjuats, eller rättare sagt deltagit i samtal. Vad som sagts har sedan redigerats ihop till sammanhängande tankar om ledarskap. Boken ska förhoppningsvis väcka tankar om att ledarskap, utan att hela tiden prata om ”att leda”. Det kan vara ett ord som får olika personer att reagera negativt eftersom man ska vara så jämlika överallt, och ingen ska stå över någon annan. Men ledarskap på olika nivåer handlar om att samla människor, skapa samsyn och hjälpa till att starta en rörelse.

Att leda andra handlar också om att leda sig själv, att vara medarbetare idag är att leda sig själv och andra. En rörelse idag står inte still, den finns till för de som är medlemmar och som vill utvecklas. Lärandet och utvecklingen står i centrum. Ledarskap i ideella organisationer är annorlunda än ledarskap i näringslivet. Att leda med en tydlig idé är det som oftast skiljer mellan en organisation och ett företag men här skulle jag vilja lyfta att det visst finns företag som bygger på en idé. Hur vill du vara en aktiv del av detta? Det är den relevanta fråga som alla ledare idag måste ställa sig.

Wikimedia Commons Public Domain File:Ulf Hasselberg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvällens jubel utbröt när Bengt Göransson drog liknelsen om folkrörelsernas jakt på den heliga graal. När flanellografen lanserades på 50talet skulle alla kunna vara med och tycka till, och vara delaktiga. Det var metoden som skulle frälsa folkrörelserna och förändra världen. Jag konstaterar att sen kom overheaden, whiteboarden, Post-itlappar, wikis. ”Och nu finns Gilla-knappen. Men den som gillar har egentligen inte engagerat sig och skapat rörelse” avslutar Bengt.

UNF sektor 38 bildades 1906 och har varje år sedan dess behövt formulera varför de är relevanta i år. År 1907 satt de runt bordet och kunde se att vi existerar ju för att vi började existera förra året- men varför ska vi existera nästa år? Folk söp som galningar förr i tiden, och hade UNF lyssnat på alla som hade åsikter om nykterhet på 90-talet skulle de inte funnits idag. Men att lyssna på sina egna medlemmar, och den idé som samlar dem det är det viktigaste.

Andra boktips

Gillaboken av Brit Stakston

HR-handboken av Johan Welander