Konsten att inte säga någonting

Nytt år nya utmaningar. Startar idag med ambitionen att haka på #blogg100

 

Idag var det en debattartikel i UNT som jag dök ned i. Det här med att formulera sina politiska ambitioner och idéer på ett lättfattligt och konkret sätt, det är svårt.

Den nya kollektivtrafiknämnden har precis bildats i Uppsala län, och den skall ansvara för ett övergripande strategiskt tänk kring länets kollektivtrafik. Här hittar vi formuleringar som:

Det behövs ett bättre samarbete med länets kommuner för att öka samordningen mellan kollektivtrafik och fysisk planering.

Det låter som att trafikplaneringen hittills har skett lite hipp som happ på sidan om den fysiska planeringen. Kan det inte vara så att trafiken uppstår där människor lever, umgås, handlar och arbetar. Då ska ju fysisk planering tidigt kopplas ihop med trafikbehoven. Varför har man inte gjort det de senaste 20 åren? Här skulle jag skriva något om att externa handelsområden inte alltid är så smart…

Till att börja med kommer inte resenärerna att märka särskilt stor skillnad. Det välkända varumärket UL kommer fortfarande att synas på de gula bussar som trafikerar regionen och de gröna bussarna kommer att fortsätta att gå i stadstrafiken inne i Uppsala.

På lite längre sikt kommer resenärerna emellertid att uppleva förbättringar, både genom att den samhällssubventionerade kollektivtrafiken i länet får en huvudman och genom de möjligheter, som den nya kollektivtrafiklagstiftningen ger för trafikbolag att på rent kommersiella grunder erbjuda ett komplement till den trafik som vi är med och finansierar tillsammans via skattsedeln.

Sitt still i båten, ta det lugnt. Allt kommer att vara precis som förut. Eller? Men redan idag går det ett antal bussar i reguljär trafik som inte är gröna eller gula. Såg dessutom en alldeles vit UL-buss häromdagen. Nåväl, vem ansvarar för frågan om att göra det enkelt smidigt att resa med olika bolag i hela länet?

Tillsammans med de krav som miljön ställer innebär detta att en allt större del av resandet bör ske med kollektivtrafik.

Är det miljön som ställer de kraven? Är det inte vår samhällsekonomin- det är helt enkelt för dyrt att ta hand om skiten senare. Är det inte våra framtida barn- som undrar hur vi kunde kasta ut pengar på biltrafiken? Är det inte kommuninvånarnas skattemedel som skall användas på ett smart sätt.

När vi i fredags skulle åka hem med Upptåget från Vattholma, klocka 22.57 blev vi skjutsade till stationen. 22.56 kommer ett utrop i högtalaren ”tåget är inställt”. Nästa tåg skulle gå om en timme.

Det var den enda informationen vi fick. I -7 grader. Det blev bilen in till stan. Tyvärr.