Linbana som kollektivtrafik

Götebprg har kommit långt i planerna med en linbana över älven. Förslaget har nu presenterats på samrådsmöten. Hoppas hoppas att det blir av. Jag gillar linbanor skarpt. Det går tyst och majestätiskt över staden. Jag får en överblick över staden och dess olika stadsdelar. Det blir något annat än tunnelbana. 

Jag ställde frågan i Facebookgruppen YIMBY Göteborg och såhär blev resultatet.