Etikettarkiv: teknik

Cykelräknarradar- utan spaning ingen aning

Cykelräkning                    

Halmstad kommun har investerat i en ny sorts cykelräknare som räknar passerande cyklar med hjälp av radar. Den är utvecklad av företaget Infracontrol i Göteborg. Tidigare metoder för cykelräkning är den klassiska slangmätningen och magnetiska induktionsslingor i marken. Bortsett från rent visuella cykelräkningar som kan göras på samma ställe vid samma tidpunkt över flera år. Då kan man också räkna hur många som har cykelhjälm, eller hur cyklisterna svänger i en korsning.

Halmstad har köpt 8 st cykelräknare, som de placerat på de 5 broarna över vattnet. En radar är mobil och kan placeras var som helst i stan.

Namnlöst

Cykelradarn monterad på lyktstolpe, med sladd för elförsörjning och kommunikation.

Namnlöst1

Elskåpet monterat på broräcke innehåller batteriladdare, batteri och kommunikationsutrustning. En del av utrustningen i skåpet på bilden tillhör den magnetiska fordonsräkningen.

 

Teknik

Radarn är en liten dosa på 15*15*15 cm som placeras ovanför det körfält som skall användas. Radarns synfält kalibreras sedan för den valda platsen. Radarn kan avläsa storleken och rörelserna av föremål i synfältet. Radarn kan både identifiera cyklande, bilar och bussar. Den i Halmstad sitter bara över cykelbanor.

Radarn skickar sina data till en lokal kommandocentral, som via GPRS är uppkopplad till mobilnätet och Infracontrols server. Halmstad kommun tankar ner alla data från Infracontrols server,

Det finns en viss eftersläpning i dataöverföringen (max någon minut) beroende på hur mycket trafik som passerar.

Radarns kommandocentral skickar data till en cykelbarometer, som sitter i närheten.

Cykelradarn är idag monterad i befintliga lyktstolpar, och får sin energiförsörjning från elen i stolpen. Eftersom belysningen inte är påslagen under dagen finns ett batteri som laddas under natten.

 

Tillämpningar

I Halmstad är samtliga cykelbanor dubbelriktade, och det är inget problem för radarn.

Halmstad har även investerat i en cykelbarometer som är placerad vid Slottsbron, den bro som flest cyklister passerar varje dag. Den visar totalt antal cyklister under dagen, och totalt under året.

All statistik från radarn sparas på servern. Här finns cyklisternas hastighet, tidpunkt och riktning.

Radarn kan kalibreras för att känna igen alla typer av fordon, tex bilar och bussar.

 

Ekonomi

Själva radarn kostar ca 25.000 från Infracontrol.

Batteriladdare och batteri kostar ca 13.000.

Batteriet behöver kanske bytas varje år.

Arbetstid för montering, installation och kabeldragning. Ca 4 timmar per radar.

Arbetstid från Infracontrol för kalibrering av radarns synfält.

Avgift för elabonemang från E.on samt mobilabonnemang för GPRS.

(Detta inlägg är en repris av ett tidigare internt PM, när jag jobbade som trafiksäkerhetsanalytiker)