Vad betyder ”studiecirkel” för dig?

Tänk om jag kunde få nästan fyrahundra kloka, smarta, häftiga och spännande svar på den frågan från hela #blogg100. Sitter nu med en utredning och behöver input från den moderna digitala sociala kunskapswebben.

Vad betyder begreppet studiecirkel för dig? Vilken roll har folkbildningen i samhället? Hur ser folkbildning, och lärande ut på webben? Varför samlas människor runt ett ämne och engagerar? Vilka tekniska hjälpmedel finns idag, och i framtiden. Många frågor, vad tänker du? Just nu?