30 km/h rekommenderas som norm i Europeiska städer

Det finns många åsikter om hastigheten på trafiken. Men nu kommer från ett något oväntat håll en ny rekommendation från Europeiska parlamentet att hastigheten i städer skall sättas till 30 km/h.

Jag fick tipset av Klas ElmSvensk Cykling igår, och hittar lite källor. Europeiska cykelorganisationen publicerar en sammanfattning här.

Today marks a decisive day in the push for 30 km/h speed limits throughout Europe. The European Parliament adopted a resolution in which it “strongly recommends the responsible authorities to introduce

“Parents don’t want to be petrified by their kids walking or cycling on the side walk” notes ECF policy officer, Fabian Küster. “In the past century, increased road traffic has decimated walking and cycling. The number of kids that walk or cycle to school has decreased from 82% to 14% within the last 30 years.”

Taget från ECF:s pressrelease. 110926__30_kmh_zones

Alltså kan denna rekommendation leda till detta:

  • Smartare trafikköer, eftersom bilar kan packas tätare om de kör 30 km/ istället för högre hastigheter.
  • Smartare ljusreglering, eftersom i flöden där bilarna kör lägre hastighet kan ljusreglerade korsningar klockas på ett annat sätt.
  • Attrakivare att cykla, eftersom gröna vågen är en utopi som hittills varit riktad till bilister. Egentligen borde 20 km/h vara det bästa för cyklister.
  • Lindrigare olyckor, eftersom risken att dödas eller skadas minskar med sänkt hastighet. På alla platser där oskyddade trafikanter möter fordon bör det vara 30 enligt den svenska nollvisionen.

Tipstack till Klas såklart.