Camino Live hos 100Hus

100Hus är ett mycket spännande projekt som precis är på väg att invigas. Det ligger vid Hornstulls tunnelbana, precis vid Högalidsparken. Där har man byggt ett toppmodernt hus i smarbete med 32 olika energiteknikföretag. Huset är byggt mot den befintliga stenmuren, det står liksom och vilar mot det gamla betongsamhället.

Taket är mjukt och böjt av ljusa limträbalkar, och det är designat så efter intensiva workshops med de olika företagen. Med runda väggar kan alla solcellstillverkare få sin optimala vinkel som projektledaren säger. Uppe i taket har de nu tagit hål för att montera en särskild ljusparabol som skall samla ihop ljuset och skicka ned det i den stora salen. På huset finns också vindkraftverk, värmeväxlare och alla möjliga former av moderna miljöteknik.

Det var också en mycket passande plats för magasin Camino att hålla sitt första “Camino Live”. Camino har redan från starten för fem år sedan försökt visa att det går att leva hållbart och samtidigt leva det goda livet. Tanken är att med Live-sessionerna ge utrymme för ett tema och en föreläsning och sedan trevlig samvaro. (Läs ekologiskt vin)

Idag presenterades familjen Lindell som varit en-tons-familjen. De fick i uppgift att flytta till ett nytt passivhus för att om möjligt kunna leva på ett ton koldioxid per år. Det största koldioxidutsläppet hos en normal familj som bor i villaförort är transporterna. (Därför blir det ju lite konstigt att Volvo kan visa sin nya elbil så stolt i ett sådant projekt) Familjen Lindell berättar att de blev mycket bättre på att åka kollektivt, samköra dagens resor och att samåka med grannar till jobbet.

Maten är förstås också en stor del av familjens koldioxidutsläpp. Familjen Lindell lyckades under “Robinsonveckan” komma ner till en nivå motsvarande 1,5 ton koldioxid per år, vilket innebär att de duschade max 3 minuter, åt endast veganmat, och tackade nej till bjudlunch på jobbet eftersom de inte kunde garantera dess produktion.

Partner i projektet är ICA, Vattenfall, Volvo, Chalmers och A-hus m.fl.

I centrum för projektet hamnade familjens elmätare. De säger att den blev som en liten Tamagutchi som inte skulle få för mycket mat, att vara medveten om hur sitt beteende påverkar elmätaren var en nyttig lärdom. Det visade inte minst den smarta elmätaren Lodestar som inUse utvecklat.

 

Mycket spännande, stort tack till Camino och lycka till med fler Camino Live!