Idéstad

City i Samverkan inbjuder till eftermiddagskonferens på Stockholms Konserthus.

Torsdagen den 16 maj 2013, Kl. 12.00. – 17.00.

Filmer från dagen finns på denna länk.

Första passet

Andra passet

Idédriven stadsförbättring

Stockholms stads budget för 2013 inleds med ett brett perspektiv över de utmaningar som staden står inför, från stadsutveckling och bostadsbyggande till undervisning och infrastruktur. Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin skriver i sin inledning bland annat följande:

”Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong– och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Som en del av stadens stadsmiljöarbete och långsiktiga vision för ett attraktivt Stockholm vill vi dedikera en centralt belägen gata till fotgängare under vissa tidpunkter på sommaren 2013 för att erbjuda stockholmarna ett nytt, stort och temporärt stadsrum fyllt med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter.”

Till denna konferens har vi inviterat medlemmar i City i Samverkan, privata och offentliga aktörer, organisationer och enskilda cityvänner att presentera sina förslag till stadsförbättring i Grünewaldsalen på Konserthuset. Kraven är enkla – idén ska handla om city och ligga i linje med Stockholms stads Cityvision. Alla förslagsställare är medvetna om att goda idéer bara kan genomförs om de gillas av många och om det finns någon som vill stå för genomförandet.

Konferensen är kostnadsfri. Föranmälan krävs. Meddela om du ska äta lunch.

OSA senast 10 maj till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

Plats Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen. Ingång från Hötorget.

 

Program

12.00. Lunch. City i Samverkan bjuder på lunch och citymingel i Grünewaldsalens foajé.

13.00. Madeleine Sjöstedt, Kultur– och Fastighetsborgarråd. Stockholms stads arbete med Projekt City, att landa en vision i verkligheten.

13.15. David Sim, Gehl Architects. Levande stadsmiljö, från ord till handling. Internationella exempel på arbetsmetoder och processer för att skapa stadskärnor som skiljer sig från mängden.

13.45. Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Utveckling av Bibliotekstan. Att bygga ett platsvarumärke med egen identitet, från idé till genomförande.

14.00. Mingel och kaffepaus

14.15. Paul Alarcon, kreativ chef, United Minds. Urbana livsstilar och värderingar. Presentation av The Metropolitan Report, unik global kartläggning av tiotusentals storstadsbor i fler än 30 städer på sex kontinenter, genomförd i samarbete med tidningskedjan Metro International.

14.45. Wilner Andersson, Steen & Ström. Att skapa en maximalt kundvänlig handelsplats. Vad kan Stockholms city lära av det nya ”köptemplet” Emporia i Malmö?

15.00 Robert Samuelsson, Centrumfastigheter och Per Eriksson, City i Samverkan. Kungsgatan idag och i framtiden. Från oslipad diamant till paradgata i världsklass, presentation av fastighetsägarnas gemensamma vision.

15.15. Mingel och kaffepaus

15. 30. Jan Hessel, Exploateringskontoret projektledare City 2030. Genomförande av stadens vision för city – City 2030.

15.45. Stadsförbättring i City – idékavalkad

Ett antal idéer för ett city som överträffar våra förväntningar. Praktiska och visionära tankar och förslag. Ur innehållet:

Smartare gatumöbler och cykelparkeringar – En gångbro mellan öst och väst – En blomstrande kyrkogård – Ett fantastiskt torg – Bredare trottoarer för bekvämare gångtrafik – Tillfällig gatuavstängning – Lanthandelns återkomst i city – Urbana innovationer i mikroformat – Klarapassagen – Nya handelsmöjligheter i stan – Bättre ordning och reda  – Street food på cykel – Stockholm the smart (phone) capital of Scandinavia – Säkrare city – ett mer blomstrande Hötorg – med mera…

Ca. 16.40 – 17. 00. Kommentarer till idékavalkaden från bland andra David Sim, Jan Hessel, Thomas Andersson, Electrum Foundation & Kista Science City AB.

PS. Om du har en lysande stadsförbättringsidé för City, som du tror skulle platsa i idékavalkaden, kontakta Jerker Söderlind på City i Samverkan. Det finns möjlighet att lägga till en eller två idéer i programmet.  jerker.soderlind@cityisamverkan.se. 0733 94 90 90.